Knitting Needle Size Conversion Chart

Knitting Needle Size Conversion Chart for Metric, US and UK sizes.

Metric SizesUK SizesUS Sizes
2.0 mm 14 0
2.25 mm 13 1
2.75 mm 12 2
3.0 mm 11 -
3.25 mm 10 3
3.5 mm - 4
3.75 mm 9 5
4.0 mm 8 6
4.5 mm 7 7
5.0 mm 6 8
5.5 mm 5 9
Metric SizesUK SizesUS Sizes
6.0 mm 4 10
6.5 mm 3 10 1/2
7.0 mm 2 -
7.5 mm 1 -
8.0 mm 0 11
9.0 mm 00 13
10.0 mm 000 15
12.0 mm - 17
16.0 mm - 19
19.0 mm - 35
25.0 mm - 50

View all Knitting Needles

Latest Knitting Needles